EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Välkommen till vår Värld

Den består till största delen av skärande verktyg men även också maskinutrustning, allt huvudsakligen till livsmedelsindustrin.

Vi är specialiserade på alla former av maskinknivar till livsmedelsindustrin, både till produktion och förpackning d.v.s. vi kan leverera allt som kan klippa, stansa, sticka. skära eller såga.

Maskindelen omfattar bland annat handel med reservdelar, begagnad utrustning samt att vi för några europeiska tillverkares räkning är auktoriserade samarbetspartners på den skandinaviska marknaden.


6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2019