EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Cirkulära knivar

Cirkulära knivar i diametern 75 - 500 mm avsedda för fågelslaktmaskiner, bearbetingsmaskiner inom fiskindustrin, eller andra skärmaskiner inom livsmedelsindustrin.

Knivarna tillverkas med flera varianter av egg t.ex. slitsar, vågtandad eller fintandad samt med olika typer av ytbehandling som teflon, hårdförkromning eller elektrolytisk polering.

Några exempel på maskiner där våra cirkulära knivar passar bra.

Fiskbearbetning

  • BAADER
  • ARENCO
  • CP-FOODS
  • VMK
  • med flera....

Fågel

  • MEYN
  • CATTANUZZI
  • med flera....

Knivarna kan förstås ändras och anpassas helt enligt era önskemål.

Broschyrer
pdf Hackknivar Knivar till industriella snabbhackor
pdf Slicerknivar Knivar till industriella slicers
pdf Skärkransar Skärkransar till Tray Sealers
pdf Kött & Chark Knivar för process och beredning inom kött och charkindustrin
pdf Slakt & Styck Knivar som användes för slakt och styckning
pdf Fågel Knivar som användes inom fågelindustrin
pdf Fisk Knivar till rens- och filémaskiner i fiskindustrin
pdf Förpackning Knivar till förpackningsindustrin
pdf Mejeri Knivar för delning och förpackning inom mejerisektorn

6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2020
j