EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Frys / Giljotinknivar

Varugruppen Frys / Giljotinknivar innehåller knivar för sönderdelning av frysta produkter och är avsedda för bl.a. maskiner av fabrikaten

  • MAGURIT
  • LASKA
  • NAGEMA
  • RÜHLE
  • med flera....

Knivarna finns i olika varianter såsom över-,
under-, tvär- och bygelknivar

Broschyrer
pdf Hackknivar Knivar till industriella snabbhackor
pdf Slicerknivar Knivar till industriella slicers
pdf Skärkransar Skärkransar till Tray Sealers
pdf Kött & Chark Knivar för process och beredning inom kött och charkindustrin
pdf Slakt & Styck Knivar som användes för slakt och styckning
pdf Fågel Knivar som användes inom fågelindustrin
pdf Fisk Knivar till rens- och filémaskiner i fiskindustrin
pdf Förpackning Knivar till förpackningsindustrin
pdf Mejeri Knivar för delning och förpackning inom mejerisektorn

6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2020
j