EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Kvarnsatser

Hålskivor, förskärare, kvarnknivar, knivhållare, utbytbara skär, distanser och stödringar i alla storlekar och till alla internationellt kända system som:

 • ENTERPRISE
 • UNGER
 • EXCELSIOR

Produktprogrammet innehåller även unika delar avsedda för maskiner som:

 • CARNITECH
 • HANTMANN
 • KARL SCHNELL
 • LASKA
 • ASMICO
 • PALMIA
 • SIMO
 • VEMAG
 • CFS
 • SEYDELMANN
 • WEILER
 • WOLFKING
 • KRÄMER+GREBE
 • med flera....
Broschyrer
pdf Hackknivar Knivar till industriella snabbhackor
pdf Slicerknivar Knivar till industriella slicers
pdf Skärkransar Skärkransar till Tray Sealers
pdf Kött & Chark Knivar för process och beredning inom kött och charkindustrin
pdf Slakt & Styck Knivar som användes för slakt och styckning
pdf Fågel Knivar som användes inom fågelindustrin
pdf Fisk Knivar till rens- och filémaskiner i fiskindustrin
pdf Förpackning Knivar till förpackningsindustrin
pdf Mejeri Knivar för delning och förpackning inom mejerisektorn

6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2020
j