EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Skärkransar

Denna grupp omfattar knivar till trågpackare, så kallade Tray Sealers. Kniven anpassas efter trågets kontur.

 • MULTIVAC
 • TIROMAT
 • DYNO
 • ISHIDA
 • ILPRA
 • V999
 • ULMA
 • REEPACK
 • CFS
 • MONDINI
 • SEALPAC
 • med flera....

Detta är några av de fabrikat som våra knivar är avsedda för. Naturligtvis kan vi även leverera speciella former och utföranden enligt ert önskemål.

Broschyrer
pdf Hackknivar Knivar till industriella snabbhackor
pdf Slicerknivar Knivar till industriella slicers
pdf Skärkransar Skärkransar till Tray Sealers
pdf Kött & Chark Knivar för process och beredning inom kött och charkindustrin
pdf Slakt & Styck Knivar som användes för slakt och styckning
pdf Fågel Knivar som användes inom fågelindustrin
pdf Fisk Knivar till rens- och filémaskiner i fiskindustrin
pdf Förpackning Knivar till förpackningsindustrin
pdf Mejeri Knivar för delning och förpackning inom mejerisektorn

6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2020
j