EMT Logan Storch
 

Astor

PFM

Slakteriknivar

Varugruppen slakteriknivar innehåller det mesta, från sågklingor, avblodning-, och klyvknivar till skär för styckmaskiner, klöv- och hornklippare. De passar bl.a. maskiner från

  • JARVIS
  • FREUND
  • WHIZZARD
  • BEST+DONOVAN
  • EFA
  • DURAND
  • med flera....

samt fågelslaktlinjer av fabrikaten

  • MEYN
  • CATTANUZZI
  • med flera....
Broschyrer
pdf Hackknivar Knivar till industriella snabbhackor
pdf Slicerknivar Knivar till industriella slicers
pdf Skärkransar Skärkransar till Tray Sealers
pdf Kött & Chark Knivar för process och beredning inom kött och charkindustrin
pdf Slakt & Styck Knivar som användes för slakt och styckning
pdf Fågel Knivar som användes inom fågelindustrin
pdf Fisk Knivar till rens- och filémaskiner i fiskindustrin
pdf Förpackning Knivar till förpackningsindustrin
pdf Mejeri Knivar för delning och förpackning inom mejerisektorn

6:e Villagatan 4, SE-653 41 KARLSTAD Sweden Mail: e.m.t@telia.com Tel: +46 (0)70-534 34 35
© EMT 2020
j